Get Adobe Flash player

Zespoły diagnozujące - zakresy czynności

 

 

 Robert Krajewski  - dyrektor, pedagog

 • diagnozowanie
 • doradztwo dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów.

 

I zespół diagnozujący:
Sabina Pałka - pedagog
Barbara Trentowska - psycholog

 • monitorowanie rozwoju dzieci od 0 do 6 roku życia, diagnoza integracji sensorycznej,  
 • diagnozowanie gotowości szkolnej dzieci 5- i 6-letnich,
 • diagnozowanie uczniów z klas I-III szkół podstawowych,
 • terapia dzieci  ryzyka dysleksji i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • inne formy terapii indywidualnej psychologicznej i pedagogicznej (w tym terapia integracji sensorycznej),
 • doradztwo dla uczniów, rodziców, nauczycieli.

 

II zespół diagnozujący:
Eugeniusz Nowicki - pedagog

Krystyna Skibicka - psycholog

 • diagnozowanie uczniów z klas IV-VIII szkół podstawowych,
 • terapia dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (dysleksja) - pedagog,
 • terapia indywidualnych przypadków - psycholog,
 • mediacja - psycholog, pedagog,
 • realizacja programów profilaktycznych na terenie szkół powiatu ostrowskiego,
 • doradztwo dla uczniów, rodziców, nauczycieli,
 • doradztwo zawodowe - pedagog.
 • organizacja pracy zespołów orzekających,przewodniczenie posiedzeniom prac zespołów - psycholog

 

III zespół diagnozujący:
Marta Deoniziak - pedagog
Anna Maja Kotwica – psycholog

 • diagnozowanie uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
 • terapia pedagogiczna uczniów dyslektycznych,
 • terapia psychologiczna krótko- i długoterminowa,
 • doradztwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli.

 Iwona Stachowiak- psycholog

 • terapia psychologiczna krótko- i długoterminowa dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
 • realizacja programów profilaktycznych ,
 • mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych,
 • diagnoza psychologiczna
 • doradztwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli

Teresa Sarnowska - neurologopeda

 • sprawowanie opieki logopedycznej nad dziećmi i młodzieżą ze szkół i placówek powiatu ostrowskiego (diagnoza, terapia, doradztwo, profilaktyka).


 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.