Wtorek, 26 września 2017r.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zaprasza dyrektorów szkół i placówek na szkolenie dotyczące najnowszych zmian w prawie oświatowym.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie poradni (Ostrów Mazowiecka ul Rubinkowskiego 15) w dniu 6.10.2017r. o godzinie 10.00 i dotyczyć będzie:
  • Rozporządzenia MEN-u z dnia 9.08.2017r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży.
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych.