Get Adobe Flash player

Wyszukiwarka

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin

Odwiedziło nas już

Darmowy licznik odwiedzin

osób.

Dziękujemy ;-)

Inspektor Ochrony Danych

Poniedziałek,26 październik 2015r.

           23 października 2015 roku na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zuzeli psychologowie Poradni (Iwona Stachowiak, Emilia Skrzecz) spotkały się z rodzicami i nauczycielami uczniów placówki w celu omówienia zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w aspekcie wychowania. Na początku szkolenia uwzględniono treści związane z funkcjonowaniem intelektualnym osób z upośledzeniem umysowym w stopniu umiarkowanym, które składają się na zwiększenie czynników ryzyka. Brak możliwości myślenia abstrakcyjnego będący przeszkodą w planowaniu i przewidywaniu sytuacji, ograniczenie krytycyzmu, wysoka sugestywność stanowią przyczyny ograniczające możliwości działań profilaktycznych. Sfera emocjonalna to obszar szczególnej wrażliwości u osób niepełnosprawnych umysłowo. Szereg badań prowadzonych od lat osiemdziesiątych potwierdza, że są one empatyczne, wyczulone na krzywdę, problemy w kontroli emocji przyczyniają się jednak do gorszej kondycji psychologicznej. Te właśnie problemy rzutują na sferę społeczną, w wyjątkowych sytuacjach może dojść do  nawiązania niebezpiecznych relacji z obcymi. Łatwo poddani manipulacji mogą podjąć działania krzywdzące siebie.

 W czasie szkolenia podkreślono wartości autorytetu powstałe na więzi. Osoby znaczące stanowiące autorytet, przekazując nakazy i zakazy, ucząc podstaw bezpiecznych zachowań w sposób dostosowany do możliwości odbiorcy mogą wpłynąć na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w sposób najbardziej skuteczny.

Obniżone zdolności procesów uczenia się stanowią poważne utrudnienie w tworzeniu granic intelektualnych. Granice te u uczniów z problemami w sferze intelektu nie stanowią czynnika chroniącego. Uboga wiedza połączona z sugestywnością, brakiem możliwości w ustaleniu konsekwencji własnych działań przeszkadza w zapewnieniu sobie bezpieczeństwa. Podobnie jest z granicami emocjonalnymi, brak właściwej kontroli emocji, labilność emocjonalna, skłonność do afektywnego reagowania jest obszarem wymagającym szczególnego chronienia przez innych, nie może być terenem działań profilaktycznych dla budowania motywacji do zdrowego stylu życia.          

Uczniowie  z niepełnosprawnością wymagają  szczególnej opieki ze strony osób dorosłych.

Zakazy formułowane w konkretny sposób , przekazywane przez dorosłe osoby znaczące, kojarzone z poczuciem bezpieczeństwa mają największy wpływ na powstanie zasad, które mają szanse regulować zachowania uczniów z dysfunkcjami.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.